Traits Studio, onderdeel van Esther Kuijpers Photography, gevestigd aan Leerthouwerstraat 12, 4931 CX, Geertruidenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.traits-studio.nl
Leerthouwerstraat 12, 4931 CX, Geertruidenberg
0627139843

Jouw privacy is mij van grootste belang. Ik doe er daarom alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Wanneer je een aanvraag doet om informatie omtrent mijn services of andere zaken omtrent mijn bedrijf, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij ik hier van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming voor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Traits Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en bij aanschaf van een product uit de webshop.
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Deze gegevens worden zowel online via mijn website verstrekt (www.traits-studio.nl) alsmede offline wanneer je informatie met mij deelt of offline een product of dienst afneemt. Door mijn websites te bezoeken en door offline gegevens met mij te delen, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database van mijn e-mail marketing automatiseringssysteem, Mailerlite Ik wijs je erop dat Mailerlite voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Verklaring hanteren.

Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

 1. Persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt

Als je je aanmeldt voor de gratis nieuwsbrief of een aanvraag doet om andere informatie te ontvangen, als je deelneemt aan een van mijn workshops, dan vraag ik je gegevens met me te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven of informatie te ontvangen. Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je straatadres en telefoonnummer.

Je straatadres vraag ik om je factuur op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om jouw persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn workshops en diensten.

 1. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan mij worden doorgegeven

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn systemen wordt verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je deze website bezocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Traits Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Deze analytische cookies verwerk ik middels het gebruik van Google Analytics. Ik wijs je erop dat Google Analytics  voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Verklaring hanteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via esther@traits-studio.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Op grondslag van overeenkomst
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 1. Op grondslag van toestemming:
  – Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of brochure
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
  voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Bijvoorbeeld:

 • Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de factuur en digitale bestanden
 • Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) -uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven- mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en met acties
 • Ik gebruik je gegevens om je hulp en informatie te geven bij mijn diensten en producten
 • Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Traits Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Traits Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens als in foto’s > Bewaartermijn: 4 jaar > Reden: commercieel belang
Persoonsgegevens als in klant informatie > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: commercieel belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Traits Studio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Traits Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar esther@traits-studio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Traits Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Traits Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens sla ik op via een beveiligde database van Mailerlite. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via esther@traits-studio.nl.

Wijzigingen in dit privacy verklaring
Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Verklaring. Ik raad je daarom aan dit Privacy Verklaring regelmatig nog eens te lezen.
Ik houd dit Privacy Verklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar esther@traits-studio.nl en zet “privacy verklaring” in de onderwerp regel van je e-mail.

Ga naar de Algemene voorwaarden